top of page

Väinö Lindell

Kruunupyyläinen Väinö Lindell opiskeli vuosina 1917–1918 Vaasan kauppakoulussa. Sodan puhjetessa hän oli 18-vuotias. Hän oli ensin valkoisten puolella vartiontitehtävissä, mutta halusi rintamalle taistelemaan. Hän taisteli muun muassa Pitkäjärvellä ja Lempäälässä ja myöhemmin Tampereen seudulla. Hän osallistui Tampereen valloitukseen, jossa hän kaatui 3. huhtikuuta. Väinö kirjoitti sodan aikana kymmenkunta kirjettä vanhemmilleen. Hän kirjoitti sekä suomeksi että ruotsiksi, koska oli kaksikielinen. Arkistoainiesto löytyy SLS:n arkistosta (SLSA 1353).

Puhtaaksikirjoitus.

Kronobybon Väinö Lindell studerade åren 1917–1918 vid handelsskolan i Vasa. Då kriget bröt ut var han 18 år gammal. Han var först i vakttjänst på de vitas sida men ville till fronten för att strida. Han stred bland annat i Pitkäjärvi och Lempäälä och senare i Tammerforstrakten. Han stupade den 3 april i samband med intagningen av Tammerfors. Väinö skrev under kriget ett tiotal brev till sina föräldrar. Eftersom han var tvåspråkig skrev han både på svenska och på finska. Arkivmaterialet finns i SLS arkiv (SLSA 1353). Renskrift.

Vasa den 8/2 18.

 

Hälsningar härifrån Vasa, här är trevligt att vara, mycket arbete har jag så jag har inte haft tid att skriva förr. Skolan står och jag vet inte hur länge, men jag hör till skyddskåren och är ute på vakt varje dag och natt. Ni ville veta hur det var under striderna här, ja det gick nog ganska hett till, skyddskåristerna hade ställt en kulspruta under fönstret där vi bo, och när de sköto så upplystes hela rummet. En ung flicka blev skjuten på andra sidan gatan där hon låg i sängen. Jag försök-

försökte att komma ut på gatan men skyddskåristerna hindrade mig därför att jag inte visste lösen, de voro från landet och de kände inte mig, men när det kom vasabor så slapp jag ut men då var allt redan över. På måndagen så fick jag vapen och sen dess har jag varit i tjänst just två veckor så att jag har inte varit hemma just något. Där på kasärn få vi mat så mycket man behöver så jag tror att jag inte kommer hem för här är lika trevligt, fast jag har inte fått vara ute i strid ännu, men jag hoppas att jag slipper snart till T:fors. Uno kom-

mer hem i dag så jag blir ensam här. Jag har tänkt skriva in mig i flygande kåren men man måste vara myndig eller i annat fall ha föräldrarnas tillåtelse. Jag har inte varit med om något annat än att ta fast några rödgardister och enstaka ryssar som ha gömt sig. Kommer inte Helsingin Sanomat nu så skall ni beställa Vasabladet eller Waasa. Vaasas tryckeri är den härvarande regeringens tryckeri.

När de börja dela ut brödkort så skall ni gå och avhämta mitt och ge den åt Uno om han kommer hit snart i annat

fall kan ni skicka hit det.

Skriv svar snart Väinö

 

P.S. De som inskriva sig till flygande äro sådana som skola till först ut, de ha till lön 15 mk om dagen stövlar och ryggsäck. De komma kanske att står tills militär frågan blir ordnat.

Jag har varit på vakt vid Finlands bank, Guvernörshuset, Stationen, Teräs m.fl.

Vi ha inte mera helinackordering.

Vasa 11/2 1918

Far idag som frivillig dit söderut för att strida för Finlands frihet, och jag hoppas att ni ej tar det alltför illa upp. jag hör till V komp. I pl. 4 grupp och IV komp. har fått order att resa men ett 10tal av V komp. I pl. far som frivilliga dit, nästan alla skolelever. Underrätta Uno om att jag har hört att skolan börjar den 1 mars men jag vet ej säkert bland de som fara är dit norrifrån E. Rundbacka Esse, Östman, Andersson och Nyman

Jakobstad, dessa äro handelsskolister, samt en Eriksson från G:karleby m.m. Jag har fått filtstövlar skjorta kalsonger vantar m.m. till utrustning. Jag har nu så bråttom att jag inte har tid till att skriva nå mera skriver mera senare hälsa åt bekanta, lev väl.

Väinö.

Mikkeli 13/2 -18 

Tervehdys täältä Saimaan rannoilta nyt me olemme saapuneet tänne. Me lähdimme Vaasasta maanantaina kl. 8 j.p.p. Väkeä oli asemalla ihan mustana ja eräs 35 miehinen torvisoittokunta soitti asemalla, koko matka oli kuin juhlakulkue ruokaa saatiin Seinäjoella, Jyväskylässä ja Pieksämäellä. Me saimme matkustaa I ja IIsen luokan makuuvaunuissa, ensi kerran näin tunnelin se oli yli 1 km pitkä se riitti noin 3 m. oikeen pimeää. kl 10 j.p.p. tiistaina saavuimme tänne, me olemme suomen sotaväen kasarmeissa. Täällä

me tapasimme paljon (110) pietarsaarelaista ja ähtäväläistä jotka ovat olleet täällä noin viikon ajan. Me saamme 15 mk päivältä.

Väinö

Jorois den 18/2 -17 [-18] 

Terveisiä rintamalta!

Me olemme täällä Varkauden edustalla Joroisen pitäjässä Järvikylän kartanossa. Me olemme etuvartiostona, sillä Varkaudessa on yli 1000 punakaartilaista jotka ovat muurannneet itsensä sinne vankoilla valleilla, ja ne rosvoovat ympäristössä ja murhaavat viattomia ihmisiä. Meitä on täällä Järvikylän herraskartanossa 35 miestä vartioimassa. Tänne odotetaan näinä päivinä 100 miestä kanuunien kanssa. Täällä me voimme hyvin kartanossa on 300 lehmää ja 30 hevosta, me saamme hyvää ruokaa ja kortteerin. Pian me saamme hyökätä sin-

ne Varkauteen se on hauskaa kun saa olla ensi kerran tulessa. No en minä tiedä nyt muuta tällä kertaa, minä tulen kotiin käymään kun pääsemme täältä, onkohan Uno siellä vielä tervehtikää häntä jos näette hänet, ja myös muita tuttavia.

Väinö

Vasa 1/3 -18 

Kära föräldrar

 

Jag är nu här i Vasa och övar mig. Jag skrev in mig i Svenska Jägarbataljons Vasa regemente IIIje kompani IIIje pluton IIdra grupp. Vi äro stationerade i Brändö folkskola med 15 mk till lön per dag och 5 mk avdrag för maten. Här är många bekanta från Kronoby, Gamlakarleby, Jakobstad, Teerijärvi m.fl. Från Kronpby äro V. Skytte, V. Björk, J. Finnholm, U. Bäck, M. Holmbacka samt 2 andra som jag inte vet vad de heta.

Finska jägarne ha ju kommit från Tyskland. Jag har träffat Artur Öster och Valfrid Sundkvist Rafael Berg och Uno Boström äro även här men jag har inte träffat dem. Ernst Lillbroenda är sjuk han har malaria det är en sjukdom som de ha fått i Tyskland, endast 18 ha stupat i fält men de äro mera som har död genom sjukdomar. R. Berg och E. Lillbroenda äro Överlöitnanter de andra vicefaltväblar. Ivar och Tyko Bergström från Teerijärvi ha även kommit och Ivar har fått järnkors. Då ni skriver kan ni sätta

min gamla adress. Vet ni nå var Kronobyborna hålla sig nu Hälsningar åt alla från

Väinö

Vasa 5/3 -18 

Hälsingar härifrån Vasa här äro vi ännu men vi fara i morgon jag är gruppschef för III komp III plut. V grupp. Jag vet inte ännu vart vi ska resa men jag skriver senare inte tror jag att vi ska till fronten ännu i går hade vi målskjutning jag skjöt bra alla träff. Jag lämnar mina saker hit till Helles tills vidare jag har inte betalt hyran för Mars hon sade att hon vet

inte vad hon skall taga då det då jag inte har bott där jag har nu inte tid att skriva nå mera för vi får vår lön nu och senn skola vi ha mat och uppställning. Hälsingar av

Väinö

Jämsä 8/3 -18 

Tervehdys Jämsänkoskelta

 

Nyt ollaan Hämeessä koko pataljoona 600 miestä tultiin junalla Pitäjävedelle ja sieltä hevosella Jämsään kyllä oli aika pitkä jono noin 200 hevosta. Minä sain kirjeenne asemalla Helle toi sen sinne, ja kiitän siitä että tarjositte kenkiä mutta ei niitä tarvitse laittaa sillä me saamme ne täällä. Täällä on hyvä ruoka ja hyvä järjestys. Saa nyt nähdä minne mennään, ei ole vielä saatu tietää minne mennään mutta

kai sinne etelään päin. Maisema täällä on vaihtelevaa mutta harvaan asuttua ja melkeen kaikki ovat torppareita ja asuvat pienissä mökeissä. Tämä Jämsänkoski on suurellainen tehdaspaikka täällä on 2 paperitehdasta selluloosatehdas ja massatehdas.

Kun kirjoitatte voitte panna seuraavan osoitteen

Väinö Lindell

Svenska Jägarbataljonen

Vasa regemente III komp. III pluton

Jämsä

Hatanpäässä 30/3 -18 

Nyt kirjoitan taas, siitä on jo pitkä aika siitä kun viimeksi kirjoitin. Me matkustimme Jämsästä 15 pnä ja siitä asti ei ole ollut tilaisuutta kirjoittaa sillä posti ei ole ollut järjestetty niillä paikoilla minne me olemme tulleet. Minä sain sen karamellipaketin ja kirjeen vasta pitkänäperjantaina ne olivat kyllä tervetulleita maistoivat oikeen hyvältä sillä siitä on jo pitkä aika siitä kun on saanut maistaa

karamellejä, melkeen kaikki saivat samana päivänä kirjeitä eli paketteja kotoa vaikka olivat oleet kauvan matkalla. Jämsässä perustettiin hiihtäjä osasto ja minä tulin ryhmäpäälliköksi minulla on 9 miestä ryhmässä ja minä olen 10s ryhmä on jaettu 2teen patrulliin. Valde on myös hiihto pal osastossa.

15 päivä lähdettiin Jämsästä ja tultiin seuraavana päivänä Länkipohjaan jossa oltiin ensimmäisessä taistelussa, mutta se sattui niin että hiihto osaston täytyi hakea keittiöt jotka olivat jäljessä ettei me olleet taistelussa näytti vähän mukavalta kun ei tietty että he olivat olleet

tulessa ja kun me tultiin sinne niin tulivat vastaan haavoittuneitten kanssa 17 pnä lähdettiin eteenpäin marssien ja tultiin Pitkäjärven kylään joka sijaitsee noin 8 km Oriveden kirkolta itään päin siellä tultiin ihan arvaamatta otteluun punaisten kanssa jotka tulivat meitä vastaan kun oltiin jäällä siinä luuli moni poika että oli viimeinen hetki käsissä mutta kävi sentään niin onnellisesti että ainoastaan 3 haavoittui minä makasin myös jäällä välitysketjussa ja aurinko oli ihan vasten silmiä niin että en nähnyt yhtään missä vihollinen oli sentähden panin kiväärin pääni eteen ja makasin siinä niin tuli kuula ja otti kivääriin mutta tuli niin hiljaa että pysähty

kun otti kivääriin kiinni. Pitkäjärven kylässä oltiin muutaman päivää jolloin I ja II kompania I ja II plutoona III komppaniaa tuli tuli oll keskellä yötä otteluun punaisten kanssa josta he selviytyivät pistimillä. Sieltä lähdettiin Orivedelle päin mutta siellä ei tarvittu käyttää kiväärejä. Sieltä lähdettiin minä 3 miehen kanssa kirkonkylälle tiedustelemaan jos siellä olis punasia se matka oli kun riemumatka ihmiset hurrasivat ja tarjosivat kahvia ja mehua sillä 3000 punasta olivat lähteneet sieltä illalla pois. Siitä sain osaston eli plutoonan päälliköltä yhden vanhan pistoolin muistoksi mutta minä en tiedä minne se on joutunu. Orivedeltä mentiin Kangasalaan ja sieltä Lempäälään. Lempäälässä hyökättiin asemaa vas-

taan juoksjalassa punaset hämmästyivät niin että eivät arvanneet ottaa vastaankaan, sieltä lähdettiin Tampereelle päin 25 tultiin otteluun punaisten kanssa noin 10 km Tampereelta 25-26 yöllä lähdettiin eteenpäin aina tänne Hatanpäähän asti täällä punaset hämmästyivät niin että pakenivat tiehensä yksikin oli ulkona kävelyllä rouvansa kanssa kun olikin samassa meidän käsissämme.  26 päivänä tuli tänne panssari juna mutta meidän haubitsimme ampui sen rikki niin että punaisten täytyi hypätä ulos samana päivänä hyökättiin mutta ilman menestystä me saatiin kyllä kaksi tehdasta haltuumme Hyppösen kenkätehtaan

taan juoksjalassa punaset hämmästyivät niin että eivät arvanneet ottaa vastaankaan, sieltä lähdettiin Tampereelle päin 25 tultiin otteluun punaisten kanssa noin 10 km Tampereelta 25-26 yöllä lähdettiin eteenpäin aina tänne Hatanpäähän asti täällä punaset hämmästyivät niin että pakenivat tiehensä yksikin oli ulkona kävelyllä rouvansa kanssa kun olikin samassa meidän käsissämme.  26 päivänä tuli tänne panssari juna mutta meidän haubitsimme ampui sen rikki niin että punaisten täytyi hypätä ulos samana päivänä hyökättiin mutta ilman menestystä me saatiin kyllä kaksi tehdasta haltuumme Hyppösen kenkätehtaan

ja erään toisen siinä saatiin olla mukana oikeen kuulasateessa siinä otti kuula minun kivääriini lokkoon niin että lukko meni rikki siinä haavoittui meidän plutonan päälikkö kun juoksi yhdestä huoneen rakennuksesta toiseen sitte meni eräs häntä auttamaan ja pisti päänsä vähän liian kauvaks niin että sai kuulan päähänsä kuulia satoi niin että täytyi olla siellä rakennusten suojassa koko päivän punaset ampuivat kanuunilla 3 laukausta taloon joka oli 20 metriä meistä ja yksi kuula otti meidänkin taloon iltasella sytyttivät punaset erään talon ihan lähellä ja savun suojissa pääsin minä 4 miehen kanssa pois haavoittuneen kanssa ja toiset tulivat vähän jäljessä 27 oli hiljaista 28 oli 2 hyökkäys samallaisessa kuulasateessa mutta III komppania oli reservissä, mutta ilman menestystä 29 oltiin juoksuhaudassa ja tänään ol on oltu vapaana, kyllä olis vielä muutakin kirjoittamista mutta en jaksa nyt tällä kertaan Kirjoitan enempi Tampereelta. Väinö

Please reload

Aineisto on vapaasti käytettävissä kun lähde mainitaan Creative Commons CC BY-SA -lisenssin mukaisesti. 

Användning av material: Materialet får användas fritt då källan anges i enlighet med licensen Creative Commons CC BY-SA.

bottom of page