top of page

Tervetuloa vuoden 1918 oppimisaineiston ja arkistomateriaalin pariin!

Välkommen att ta del av vårt läromaterial och arkivmaterial om år 1918!

Minä olin siellä

Elämää sodan aikana

Jag var där

Livet under kriget

Kaksikielinen oppimisaineisto sisällissodasta

1918 – Minä olin siellä, on ainutkertaiseen arkistoaineistoon perustuva oppimisaineisto siitä, miten sota vaikuttaa yksityiseen ihmiseen ja koko yhteiskuntaan.

1918-sivusto koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: ​​

  • 1918. Minä olin siellä -oppimisaineistosta, jonka voi ladata pdf:nä

  • Vuoden 1918 tapahtumiin liittyvistä, laajemmista arkistoaineistoista, jotka täydentävät oppimisaineistoa.

                                                                    

Aineiston ovat tuottaneet Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

1918 – Jag var där är ett läromaterial, som bygger på ett unikt arkivmaterial, och handlar om hur krig påverkar den enskilda människan och hela samhället.

1918-webbplatsen består av två helheter, som stöder varandra: ​​

  • 1918. Jag var där-läromaterialet, som kan laddas ner som pdf

  • Mera vittomfattande arkivmaterial med anknytning till händelserna 1918 och som kompletterar läromaterialet.

Materialet har producerats av Finska litteratursällskapet (SKS) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Suomi Finland 100

Arkistoainestot - Arkivmaterial

ArkistoArkiv

Sodan arki -  Krigets vardag

Alma

Randen

1892–1981

Aatteen paloa ja vankeuden kurjuutta

Ideologisk glöd och fången-skapens misär

Johan K.

Harju

1910–1976

Lapselle sota voi olla jopa jännittävää

För ett barn kan kriget rentav vara spännande

Elina

Vaara

1903–1980

Lapsuuden muistot palaavat mieleen

Minnen från barndomen

Tor Wilhelmsson

1903–1921

Teini-ikäisen päiväkirja

En tonårings dagbok

Lauri

Karke

1901–1992

Teinipoika sodassa ja vankileirillä

En tonårspojke i krig och i fångläger

Emil

Suominen

1889–1979

Punavangin muistelmat

En röd fånges memoarer

Väinö

Lindell

1899–1918

Kirjeitä kotiin rintamalta kahdella kielellä

Brev hem från fronten på två språk

Wilhelm Burman

1897–1969

Akvarelleja sodasta

 

Akvareller från kriget

Edith

Sjösten

1884–1976

Sairaanhoitaja rintamalla ja vankileirillä

Sjuksköterska vid fronten och i fånglägret

Rintamalla - Vid fronten

Edith

SjösteN

1884–1976

Sairaanhoitaja rintamalla ja vankileirillä

Sjuksköterska vid fronten och i fånglägret

Gerda Schybergson 1882–1957

Elämää miehitetyssä Helsingissä

Livet i ett ockuperat Helsingfors

Tuntematon vanki

Okänd fånge

Erään punakaartilaisen muistot Tammisaaren vankileiriltä

En rödgardists minnen från fånglägret i Ekenäs

Terrori ja vankileirit - Terror och fångläger

Sodan jälkeen - Efter kriget

Hjalmar Linder

1862–1921

Ainoa joka oli toista mieltä

Den enda som var av annan åsikt

CC BY Tampereen museot/Oscar Sundberg 10.4.1918

bottom of page