top of page

Johan K. Harju

Johan Harju

Johan K. Harju Helsingissä tammikuussa 1975. Kuvaaja ilmeisesti Pekka Laaksonen. SKS 10116:11 

Johan K. Harju i Helsingfors i januari 1975. Fotograf troligen Pekka Laaksonen. SKS 10116:11

Helsinkiläisen 8-vuotiaan Johan K. Harjun työläisperhe asui sodan aikana kirvesmies-isän kotiseudulla Pohjanmaalla. Johan muistelee Isojoen ja Kristiinankaupungin tapahtumia 48 vuotta myöhemmin. Hän teki myös piirroksia tapahtumista ja paikoista. Johan kuoli vuonna 1976 laitapuolen kulkijana Helsingissä. Hän kirjoitti SKS:n arkistolle 30 000 liuskaa kadunmiesten elämästä. Yksityisten henkilöiden suojan vuoksi joitain nimiä on poistettu aineistosta, mutta teksti on luettavissa kokonaisuudessaan arkistossa. Arkistoaineisto löytyy SKS:n arkistosta (SKS KRA ”1918” 3:319–328).

Puhtaaksikirjoitus.

Den helsingforsiska 8-åriga Johan Harjus pappa var timmerman och under kriget bodde arbetarfamiljen i faderns hemtrakt i Österbotten. 48 år senare minns Johan tillbaka på händelserna i Storå och Kristinestad. Han tecknade också händelser och platser. Johan levde sitt liv utanför samhället och dog i Helsingfors 1976. Han skrev 30 000 sidor för Finska Litteratursällskapets arkiv om hur männen på gatan levde. För att skydda privatpersoners integritet har en del namn strukits i materialet men i arkivet kan texten läsas i sin helhet. Arkivmaterialet finns i Finska Litteratursällskapets arkiv (SKS KRA ”1918” 3:319–328).

Renskrift.

Kristiinan valtauksen aikana 1918
Johan K Harju 1 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 2 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 3 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 4  SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 5 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 6 SKS. CC-BY
Johan K Harju 7 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 8 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 9 SKS. CC BY-SA
Johan K Harju 10 SKS. CC BY-SA

Aineisto on vapaasti käytettävissä kun lähde mainitaan Creative Commons CC BY-SA -lisenssin mukaisesti. 

Användning av material: Materialet får användas fritt då källan anges i enlighet med licensen Creative Commons CC BY-SA.

bottom of page